Igapäevaelu toetamise teenus arendus - loovtegevusel

See teenus toetab sind osalusvõime ja tegevusvõime arendamisel ja säilitamisel. Lisaks igapäevaelu oskuste arendamisele on sinu päev sisustatud huvitavate tegevustega ning sul on võimalus harjutada loomingulisi tegevusi läbi kunsti ja käsitöö. Toetame sinu tunnetusprotsesse, suhtlust ja motoorikat muusikaliste ja kehaliste tegevustega.
Teenust osutame keskuse ruumides kuni 15-liikmelistes gruppides.

Loe veel siit

Igapäevaelu toetamise teenus kaitstud töötubades

See teenus annab sulle lisaks igapäevaelu oskuste arendamisele eneseteostusvõimaluse erinevates töötubades, kus saad teha võimetekohast tööd. Kui sulle meeldib kunst ja käsitöö ja sa oled valmis õppima uusi oskusi, saad kätt harjutada tekstiili, siidimaali, õmbluse, portselanimaali ja keraamika töötubades. Oskuslike meistrite käsitööd saab näha ja soetada keskuse galeriis ning erinevatel laatadel. Kui käsitöö ei ole sinu jaoks, saad töötegevusi teha allhanke-pakendus töötoas või puhastusteenuste tiimis.
Teenust osutame keskuse ruumides kuni 10-liikmelistes gruppides.

Loe veel siit

Igapäevaelu toetamise teenus autismispektrihäirega inimesele

Sellel teenusel saad harjutada töösarnaseid tegevusi ning toetame sind ümbritseva mõistmisel. Pakume sulle tegevuseks turvalist keskkonda, mis vähendab äärmusliku käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust.
Teenust osutame kohandatud ruumides korraga kuni kuuele teenuse kasutajale.

Loe veel siit

Töötamise toetamise teenus

See teenus toetab sind sinu võimete ja oskustega sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Vajadusel oleme sulle, sinu kaastöötajatele ja tööandjale toeks, et te üksteist paremini mõistaksite.

Loe veel siit

 

Küsi infot teenuste kohta
Liis Lõhmus
Teenuste juht
511 8768
liis.lohmus@juks.ee