Füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise ennetamine

Füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise ennetamine toimub läbi asutuses loodud töökordade ning klientide tagasiside.

1. Me ei kasuta keskuses ega teenust osutades füüsilist vägivalda.

2. Ennetamaks probleemsituatsioone, jälgime kliendi käitumist ning hindame töökeskkonna sobivust ohutuks klienditööks.

3. Probleemse kliendi puhul väldime teenuse osutamist ilma kolmanda isiku juuresolekuta.

4. Tegevuste läbiviimiseks füüsilise kontakti loomise vajadusel küsime kliendilt selleks nõusolekut.

5. Vaimse ärakasutamise ennetamiseks on kliendil võimalus anda tagasisidet teenuse ja teenuse osutamise suhtes.

6. Kaebusi vaatame üle ja analüüsime vastavalt kehtestatud korrale.

7. Austame kliendi enesemääratlust – töötaja on juhendav, suunav ning võimalusi pakkuv.

8. Me ei kuritarvita kliendi usaldust ning ei kahjusta tema huve ei sõna ega teoga.

9. Me ei kasuta oma positsiooni (kliendi suhtes) isikliku heaolu saavutamiseks.

10. Majandusliku ärakasutamise vältimiseks pakume kliendile sotsiaalnõustamist ja koolitusi.