Füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise ennetamine

Füüsilise, vaimse ja majandusliku ärakasutamise ennetamine toimub läbi asutuses loodud töökordade ning teensue kasutajate tagasiside. Ärakasutamine võib hõlmata nii töötajate kui ka teenuse kasutajate omavahelisi ning teenuse kasutaja(te) ja töötaja(te) vahelisi suhteid.

1. Ma ei kasuta füüsilist, vaimset ega majanduslikku vägivalda.

2. Hindan keskkonna sobivust ohutuks tööks.

3. Osutades teenust raskesti mõistetavalt käituvale teenuse kasutajale tuginen raskesti mõistetava käitumise toimetuleku juhendile.

4. Tegevustes kus on füüsilise kontakti loomise vajadus, küsin inimeselt selleks nõusolekut.

5. Ärakasutamise ennetamiseks küsime regulaarselt tagasisidet.

6. Kaebusi vaatame üle ja analüüsime vastavalt kehtestatud korrale.

7. Ma ei võta vastu hinnalisis kingitusi.

8. Ma ei kuritarvita inimeste usaldust ning ei kahjusta tema huve ei sõna ega teoga.

9. Meaei kasuta oma positsiooni  isikliku heaolu saavutamiseks.

10. Majandusliku ärakasutamise vältimiseks pakume teenuse kasutajale sotsiaalnõustamist ja koolitusi.