Põhimäärus ja -õigused

Põhimäärus

Klientide õigused ja kohustused lihtsustatud kujul

Klientide õigused pildikeeles

Klientide kohustused pildikeeles

Klientide õigused pildikeeles (vene keeles)

Klientide kohustused (vene keeles)

Andmekaitsetingimused

Tallinna Tugikeskus Juks juhindub isikuandmete töötlemisel Tallinna linna andmekaitsetingimustest

Keskuse andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist Merit Valgjärv, kellega saab võtta ühendust e-posti aadressil: andmekaitse@tallinnlv.ee

Meie kontaktisikuks andmekaitse küsimustes on:

Triin Repnau

personalijuht-juhiabi

655 9452

triin.repnau@juks.ee