Privaatsus

Juks.ee on Tallinna Tugikeskus Juks veebileht.

Meie juks.ee's austame oma kodulehe külastajate privaatsust ja oleme loonud käesolevad tingimused, et selgitada, (1) millist infot me Teilt saame, kui meie lehekülge külastate, (2) kuidas me seda informatsiooni kasutada võime, (3) teie valikuid, kuidas me seda informatsiooni kasutada võime, ja (4) milliseid turvameetmeid rakendame, et seda informatsiooni kaitsta. Teatud informatsioon Teie kohta salvestatakse automaatselt meie serveri poolt; muu informatsioon salvestatakse ainult juhul, kui selle meile edastate (nt kasutades meie veebivorme).

Informatsioon, mida salvestame automaatselt

Kui külastate seda veebilehte, salvestatakse teatud Teid isiklikult mittepuudutav informatsioon automaatselt meie serverisüsteemi poolt. Selline info, nagu Teie kasutatav veebibrauser, operatsioonisüsteem ja Teie arvuti IP aadress (number, mille eraldab Teie arvutile internetiteenuse pakkuja), salvestatakse seetõttu, et hõlbustada meie veebilehe ideaalset kuvamist Teie arvutiekraanil. Me võime talletada seda informatsiooni turvalisuskaalutlustel, statistika koostamiseks või seadusega nõutud tingimustel.

Isiklik informatsioon, mida meiega jagate

Me võime küsida Teilt isiklikke andmeid erineval viisil. Näiteks võite meile edastada sellist informatsiooni, kui (1) täidate veebilehel mõne ankeedi; (2) täidate päringuvormi, et meiega ühendust võtta.
Sellistel juhtudel võib Teilt küsitav informatsioon olla näiteks Teie nimi, e-maili aadress, postiaadress ja postiindeks, riik ja telefoninumber. Me ei küsi Teilt krediitkaardinumbreid või muud finantsinformatsiooni . Muidugi ei ole te kohustatud ühelegi sellisele küsimusele vastama (või meie kodulehel mõnele kindlale lingile või nupule klikkima), kuid sellisel juhul võivad olla mõned meie poolt pakutud tooted või teenused Teie jaoks mingil määral piiratud.

Kuidas võidakse kasutada Teie isiklikku informatsiooni?

juks.ee piires

Kasutame teie poolt tagasisidena saadetud andmeid, et pakkuda teile paremat teenust. Päringuvormiga saadetuid andmeid kasutame selleks et päringule vastata. Me ei rendi, müü ega jaga Teie isiklikku informatsiooni reklaamipartneritega või muude era- või juriidiliste isikutega.

Seadusega sätestatud põhjustel

Me jätame endale õiguse edastada Teie isiklikku informatsiooni Eesti Vabariigi seadusega sätestatud viisil, kui leiame, et see informatsioon on vajalik Teie tuvastamiseks, Teiega kontakteerumiseks või Teie vastu hagi esitamiseks juhul, kui olete rikkunud meie üldtingimusi või kahjustate meelega või kogemata meie ettevõtte õigusi või omandit, veebilehe teisi külastajaid või kedagi teist, kes võiks olla puudutatud Teie käitumisest või tegevusest. Sellistel juhtudel nõuame võimalusel eelpool mainitud kõrvalistel isikutel Teie andmete saladuses hoidmist.

Teie isikliku info kaitsmine

juks.ee hoolib Teie isikliku info turvalisusest. Me järgime üldlevinud standardeid, et kaitsta Teie infot ja vältida sellele ebaseaduslikku ligipääsu, säilitada andmete turvalisus ja kasutada Teie isiklikku informatsiooni õigesti.
Hoolimata suurtest tehnoloogilistest edusammudest, mida on rakendatud andmete kaitsmisel, ei ole siiski ükski elektrooniline infoedastus ja -talletussüsteem teadaolevalt 100% turvaline. Seega, kuigi kasutame modernseid ja majanduslikult mõistlikke viise Teie isikliku info kaitsmiseks, ei saa me garanteerida selle info absoluutset turvalisust selle edastamisel või säilitamisel meie süsteemi piires.

Lapsevanematele, kes on mures oma laste turvalisuse osas meie lehe külastamisel

Me oleme igale vanusele sobilik veebilehekülg, mis ei talleta teadlikult mingit infot külastajate vanuse kohta.

Küpsised

"Küpsis" on väike tekstifail, mille võib veebileht salvestada Teie arvuti kõvakettale andmete säilitamise tarvis. Küpsised teevad lehekülje külastamise lihtsamaks, salvestades näiteks Teie paroole või seadistusi, hoides meeles Teie ostukorvi sisu või muudel sarnastel viisidel; lisaks ka, et tuvastada Teid, kui pöördute tagasi meie kodulehele ja vältimaks vajadust Teiepoolseks andmete uuesti sisestamiseks. Enamik veebibrausereid on vaikimisi seadistatud küpsiseid vastu võtma. Siiski on Teil võimalus keelata brauseril neid salvestamast või panna see Teid teavitama enne küpsise salvestamist (nendeks seadistusteks peaksite lugema vastava veebibrauseri kasutusjuhendit). Kui otsustate keelata küpsiste salvestamise brauseri poolt, võivad mõned meie veebilehe osad Teie jaoks täielikult mitte töötada või töötada märkimisväärselt aeglasemalt.

Lingid teistele veebilehekülgedele

Meie koduleht võib sisaldada linke kõrvalistele veebilehtedele, mis pakuvad kaupu või teenuseid, mida juks.ee mingil viisil toetab. Need veebilehed ei ole hallatud või juhitud juks.ee poolt ja kõik tehingud, kuhu satute neid veebilehti külastades on juba vastavuses nende veebilehtede tingimuste ja turvalisussüsteemidega. Te ei tohiks eeldada, et nende tingimused või tavad ühtivad meie ettevõtte omadega. Inimesed, kes külastavad neid veebilehti, peaksid tutvuma vastavate lehtede tingimustega.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui Teil on küsimusi meie privaatsustingimuste kohta, võite ühendust võtta meie klienditeenindusega kasutades meie kontaktileheküljel olevaid rekvisiite. Kui saame küsimuse meie privaatsustingimuste kohta, kasutame Teie isiklikku infot (nt Teie e-maili aadressi) ainult selleks, et Teile vastata. Kui Teie küsimus on seotud mõne meie partnerfirmaga, võime jagada Teie infot ka temaga, et tagada Teile parim vastus.

Muudatused privaatsustingimustes

Me jätame endale õiguse muuta või uuendada neid privaatsustingimusi igal ajal, seega soovitame Teil meie privaatsustingimustega aegajalt jälle tutvuda. Kui teeme märkimisväärseid muudatusi neis tingimustes, teavitame Teid sellest ka oma kodulehel. Me võime teavitada Teid sellistest muutustest ka e-maili teel.

Meie privaatsustingimustega nõustumine

Kasutades seda veebilehekülge nõustute viisidega, kuidas juks.ee kogub Teie isiklikku informatsiooni lähtudes käesolevatest privaatsustingimustest. 

Kodulehe kasutustingimused

Internetikeskkond www.juks.ee kuulub Tallinna Tugikeskusele Juks.

Internetikeskkonnas sisalduv info ja materjalid on täies ulatuses autorikaitse objekt ja selle omandiõigus kuulub Tallinna Tugikeskus Juks-ile. Antud internetilehekülgedel sisalduvat infot ja materjale ei tohi ilma omaniku esindaja kirjaliku nõusolekuta mingil kujul kopeerida, paljundada, tsiteerida, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada.

Internetikeskkonnas avaldatud materjalide kasutamiseks palume võtta ühendust telefonil 655 9452.