Kuidas meie päevahoiuteenusele saab?

Keskus Juks ootab teenustele intellektihäirega inimesi, kes on vähemalt 18. aastased. Meie teenused on suunatud Tallinna elanikele, kuid vabade kohtade olemasolul pakume teenuseid ka teistele.
 
Inimestele, kelle elukoht ei ole Tallinn, on kehtestatud hinnad:
  • päevahoiuteenus arendus- ja loovtegevusel 628.00 eurot kuus;
  • päevahoiuteenus kaitstud tööl 437.00 eurot kuus.

Maksmise osas pea nõu oma elukohajärgse sotsiaalosakonnaga.

 
1. Prindi või täida elektrooniliselt teenuste taotlus - siin. Taotluses tuleb ära märkida:

• taotleja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne elukoht ja kontaktandmed;
• taotleja esindaja kontaktandmed ning esindamise alus (seaduslik esindaja, eeskostja);
• teenusevajaduse põhjendus - asjaolud, miks teenust soovitakse;
• nõusolek isikuandmete töötlemiseks. 

Märka, et sinu andmete töötlemiseks vajame sinu luba!

Saada täidetud ja allkirjastatud taotlus e-postile: juks@juks.ee või postiaadressile: Kadaka tee 153, 12615 Tallinn. Taotluse võib tuua ka keskusesse tööpäevadel kell 8.00-16.00. Keskuses taotlus registreeritakse.

 
2. Enne kui kutsume sind vestlusele, kus hindame teenuse sobivust, palume sul saata enda kohta täiendavaid dokumente, et saada ülevaade sinu abivajadusest ja tegevusvõimest:
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• otsus töövõime ja puude raskusastme kohta;
• kohtuotsus eestkoste määramise kohta (olemasolu korral);
• rehabilitatsiooniplaan (olemasolu korral);
• perearsti tõend (otsus nakkushaiguse puudumise kohta, kopsuröntgeni vastus, allergia esinemisel informatsioon põhjustajate kohta);
• täidetud küsimustik tegevusvõime, harjumuspäraste käitumisviiside ja kriisisituatsioonide lahendamisviisi kohta;
• muud dokumendid, mida pead vajalikuks esitada (iseloomustus, üleminekukava vms).
 
3. Kui sa tuled vestlusele, tutvustame sulle keskuse töökorda ja kodukorda, räägime sinu lähedasega ning vaatleme sinu käitumist. Vajadusel pakume sulle võimalust proovida osalemist rühmategevustes. Pärast vestlemist selgub, kas meie teenus on sulle sobiv. Vajadusel anname infot ja abistame sind, et pöörduda teise teenusepakkuja poole.
 
4. Kui meil on keskuses pakkuda sulle vaba koht, sõlmime sinuga (või eestkostjaga) lepingu. Vajadusel lepime kokku prooviaja. Koos koostame sulle individuaalse tegevsuplaani ning seame eesmärgid. Ootame, et oled koos lähedasega valmis osalema tegevusplaani koostamisel ning selles kokkulepitud tegevsute elluviimisel.
 
5. Keskusesse ootame sind teenusele igal tööpäeval, ajavahemikus 8.00-17.00. Tegevusi viime läbi kuni 15-liikmelistes gruppides, mille moodustame arvestades nii sinu kui teiste teenusekasutajate tegevusvõimet ja käitumise eripära. Teenuse osutamise käigus teeme koostööd elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, Sotsiaalkindlustusametiga, koolidega, teiste hoolekande- ja rehabilitatsiooniasutustega ning vabatahtlikega.
 
6. Meie keskuse teenused ei sobi sulle sellisel juhul: 

• kui meie pakutav teenus ei vasta sinu soovidele ja vajadustele;
• kui sinu käitumine teeb sinule endale või teistele haiget;
• kui sulle ei meeldi tegevusi teha koos kaaslastega;
• kui sa ei ole eneseteenindusoskustes iseseisev;
• kui sa ei ole nõus keskusega lepingut sõlmima.

 
Keskuses osutab toitlustusteenust Catering OÜ.
Toidu hinnad:
  • Oode              0,65 eurot/ kord.
  • Lõunasöök    2,20 eurot/ kord.
Toidu eest maksad arve alusel.
 
Erihoolekandeteenuste taotlemine toimub Sotsiaalkindlustusameti kaudu ning rohkem infot leiad nende kodulehelt.
 
 

 

Rühmade komplekteerimine

Päevahoiuteenuse tegevusi viime läbi kuni 15-liikmelistes gruppides, mis on komplekteeritud arvestades teenusekasutaja tegevusvõimet ja käitumise eripära. Viie teenusekasutaja kohta on vähemalt üks tegevusjuhendaja.

Rühmade komplekteerimisel võetakse arvesse:
• valmisolek, suutlikkus tegutseda rühmas;
• ligipääsetavus keskuse ruumides;
• teenusekasutajate omavaheline sobivus (tegevusvõime, käitumise eripärad, tervislik seisund, huvid jne);
• tingimused suurema juhendamisvajadusega teenusekasutajatele (WC-de arv ja suurus, dušinurk, puhkamisvõimalus jne) ning töötajate hoolduskoormus (arvestatakse, mitu suure juhendamisvajadusega teenusekasutajat on rühmas);
• kohandatud keskkond individuaalseks või grupitegevuseks (vajadusel eraldatud kohad individuaalseks tegevuseks);
• vaba teenuskoha olemasolu;
• teenuse kasutaja/eestkostja sooviga arvestame juhtumipõhiselt.