Meie väärtused

Kliendikesksus

Lähtume kliendi individuaalsetest vajadustest

Professionaalsus

Meil töötavad oma ala spetsialistid

Avatus ja paindlikus

Oleme avatud uutele olukordadele

Loovus

Läbi loominguliste tegevuste arendame klientide loovust

Koostöö

Kaasame oma tegevusse kliente, nende tugivõrgustikku ja erinevaid huvigruppe

Traditsioonid

Leiame rõõmu väljakujunenud tegevuste kaudu