Tallinna Tugikeskus Juks

Eesmärk

Võimalikult iseseisvalt igapäevaelus,
kutseõppes ja tööelus toimetulev
erivajadustega inimene

Missioon

Igale erivajadustega inimesele
võimetekohane ja kvaliteetne elu

Visioon

Olla jätkusuutlik, arenev, õppiv organisatsioon
ning parim erivajadustega inimesi eluks,
kutseõppeks ja tööks ettevalmistav keskus

 

Hüüdlause